Czasopismo Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości

Publikacje
Charakter prawny oświadczenia woli emitenta publicznego jakim jest prospekt emisyjny

Literatura prawnicza przejawia wiele wątpliwości i odmiennych zdań na temat prawnego charakteru prospektu emisyjnego. Wątpliwości dotyczą w szczególności tego, czy prospekt emisyjny stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.

19 listopada 2015
Możliwość zastosowania zwolnienia z rygorów ustawy o usługach płatniczych

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier pisze na temat możliwości zastosowania zwolnienia z rygorów ustawy o usługach płatniczych

3 marca 2015
Niezgodna z prawem praktyka banków – wypowiadanie umowy po wpisaniu podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

Zakładka “Ostrzeżenia publiczne” na stronie Komisji Nadzoru Finansowego stanowi kontrowersyjne narzędzie w rękach regulatora, które może zarówno poprawić bezpieczeństwo sektora bankowego i finansowego, ale również poprowadzić do natychmiastowego pogorszenia się sytuacji podmiotu, który zostaje na

24 września 2014
Łączenie i podział spółki w świetle przepisów prawa pracy

Łączenie się spółek, ich podział, polega na przejęciu całego majątku uczestniczących podmiotów w charakterze przejmowanych lub łączących się poprzez zawiązanie nowego bytu albo spółki dzielonej. Tego przymiotu pozbawiony jest proces przekształcenia spółki handlowej. Nie powstaje

19 listopada 2012
Jawność informacji udzielanej przez KNF

Zakres działania Komisji Nadzoru Finansowego opisuje Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157 poz. 1119). Chociaż w treści Ustawy nie ma zapisu mówiącego, iż KNF jest

19 listopada 2012
Pełnomocnik świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier wyjaśnia ustawowe umocowanie pełnomocnika świadka w postępowaniu prowadzonym wedle Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa, przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej.

5 marca 2012

Top